ARI-CONA M

Oblasti použití: Pro odvádění velkých množství kondenzátu, od nepatrně až do silně podchlazeného kondenzátu
Média: Pára, kondenzát, atd.
eClass-Nr.:37010707/37011801