ARI-CONA S

Oblasti použití: Pro odvádění velkých množství kondenzátu, od nepatrně až do silně podchlazeného kondenzátu, k odvodnění zařízení s tlakovým vzduchem nebo plynů obsahujících vodu
Média: Pára, kondenzát, plyny obsahující kapalnou složku, atd.
Oblasti použití: K odvádění vroucího kondenzátu
Média: Pára, kondenzát, plyny obsahující kapalnou složku, atd.
Oblasti použití: K odvodnění zařízení s tlakovým vzduchem nebo plynů obsahujících vodu
Média: Kondenzát, plyny obsahující kapalné složky, atd.
eClass-Nr.:37010706