Spouštěcí a odvodňovací automat

Oblasti použití: Pro automatické odvádění kondenzátu při najíždění a během provozu zařízení
Média: Pára, kondenzát, atd.