Omezovač teploty vratného kondenzátu

Oblasti použití: Pro omezení teploty vratného kondenzátu u souběžného vytápění
Média: Pára, kondenzát, atd.