Přivzdušňovací a odvzdušňovací automat

Oblasti použití: Pro odvzdušnění a přivzdušnění kapalinových soustav
Média: Pára, kondenzát, atd.