Ukazatel průtoku / Dvojité průhledítko

Oblasti použití: Pro kontrolu a sledování odváděného kondenzátu v potrubí
Média: Pára, kondenzát, atd.
eClass-Nr.:37011301