ARI-SAFE - TRD721

Oblasti použití: Vytápěcí zařízení
Média: Vodní pára
eClass-Nr.:37010905