ARI-PRESO

Oblasti použití: Průmyslová zařízení, řídicí technika, stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Kapaliny, plyny, páry, vodní pára,
eClass-Nr.:37011902