Lapač nečistot ARI

Oblasti použití: Průmysl, technické vybavení elektráren, zařízení pro čištění spalin, řídicí technika, zásobování plynem, parní zařízení, úpravny, vakuová zařízení, vytápěcí zařízení, technické vybavení budov, Thermoöl-Anlagen, všeobecně stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Páry, plyny, kapaliny, atd.
Oblasti použití (nerezová ocel): Úpravny, chemický průmysl, techniké vybavení nemocnic, řídicí procesy, zařízení pro užitkovou vodu, zařízení s agresivními médii, atd.
Média (nerezová ocel): Páry, plyny, kapaliny, atd.
eClass-Nr.:37011401

Trojnásobná čerpací souprava s vlnovcovými ventily a lapači nečistot - pro cisternovou loď na chemické látky, stavěnou v Itálii. Čerpací souprava byla použita pro cirkulaci horkého oleje trubkovým hadem pro otápění nakládacích cisteren.