ARI-FABA-Plus ANSI

Oblasti použití: Průmysl, technické vybavení elektráren, zařízení pro čištění spalin, řídicí technika, zásobování plynem, parní zařízení, úpravny, vakuová zařízení, vytápěcí zařízení, technické vybavení budov, Thermoöl-Anlagen, všeobecně stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Páry, plyny, horká voda, teplonosné oleje, užitková voda, vakuum, čpavek, atd.
Oblasti použití: Průmysl, technické vybavení elektráren, zařízení pro čištění spalin, řídicí technika, zásobování plynem, parní zařízení, všeobecně stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Páry, plyny, horká voda, atd.
eClass-Nr.:37010201

Elektrárenské zařízení pro čištění kouřových plynů rn(zde skladování čpavku a zplynování čpavku)

“Cut off effect” - použitím kuželovitého sedla jsou usazeniny se sedla kuželkou odříznuty

Víko v novém designu - ještě více odolné proti tlakovým rázům

Dvojitá funkce - použitím volné kuželky lze použít i jako uzavíratelný zpětný ventil