ARI-FABA-Plus

Oblasti použití: Průmysl, technické vybavení elektráren, zařízení pro čištění spalin, řídicí technika, zásobování plynem, parní zařízení, úpravny, vakuová zařízení, vytápěcí zařízení, technické vybavení budov, Thermoöl-Anlagen, všeobecně stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Páry, plyny, horká voda, teplonosné oleje, užitková voda, vakuum, čpavek, atd.
Oblasti použití (nerezová ocel): Úpravny, chemický průmysl, techniké vybavení nemocnic, řídicí procesy, zařízení pro užitkovou vodu, zařízení s agresivními médii, atd.
Média (nerezová ocel): Užitková voda, agresivní média, atd.
eClass-Nr.:37010201

Farmaceutický koncern v Německu rn( zde energetický okruh pro procesní temperaci; médium: směs alkoholu s vodou)

“Cut off effect” - použitím kuželovitého sedla jsou usazeniny se sedla kuželkou odříznuty

Víko v novém designu - ještě více odolné proti tlakovým rázům

Dvojitá funkce - použitím volné kuželky lze použít i jako uzavíratelný zpětný ventil