ARI-FABA -Supra C

Oblasti použití: Průmysl, technické vybavení elektráren, zařízení pro čištění spalin, řídicí technika, zásobování plynem, parní zařízení, úpravny, vakuová zařízení, Thermoöl-Anlagen, všeobecně stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Páry, plyny, horká voda, teplonosné oleje, čpavek, atd.
eClass-Nr.:37010201

Stadtwerke Bielefeld

Vlnovec - omývaný médiem (vhodný též pro produktovody)

Zesílený vlnovec (10.000 provozních cyklů) – přivařen do horní části víka ventilu

Válcová kuželka pro dodatečné vedení vřetena (umožnuje použití do vysokých diferenčních tlaků)

Možnost dodatečného vybavení FA-pohonem použitím dvoudílného vřetena (hlavní doplněk pro FABA-Supra I/C)