ARI-STOBU

Oblasti použití: Průmysl, technické vybavení elektráren, zařízení pro čištění spalin, parní zařízení, úpravny, lodní stavitelství, všeobecně stavba výrobních zařízení, atd.
Média: Páry, plyny, kapaliny, atd.
Oblasti použití (nerezová ocel): Úpravny, chemický průmysl, techniké vybavení nemocnic, řídicí procesy, zařízení pro užitkovou vodu, zařízení s agresivními médii, atd.
Média (nerezová ocel): Užitková voda, agresivní média, atd.
eClass-Nr.:37010201

Elektrárenské zařízení pro čištění kouřových plynů rn(zde skladování čpavku a zplynování čpavku)