ARI-TEMPTROL

Oblasti použití: Vytápěcí a větrací zařízení v průmyslu, bytové výstavbě a lodním stavitelství
Média: Kapaliny, pára a vzduch

TEMPTROL – teplotní regulátor bez pomocné energie – mnohonásobně použitelný v kotelnách a v zařízeních pro rozvod tepla

Teplotní uzavírací ventil (pro topné systémy). Se vzrůstající teplotou uzavírá

Teplotní otevírací ventil (pro chladicí systémy). Se vzrůstající teplotou otevírá

Teplotní směšovací ventil (pro směšovací a rozdělovací systémy). Se vzrústající teplotou redukuje, popř. uzavírá vstup B

LC-Varianta: provedení LC – bez kompenzačního vlnovce; provedení LCG - závitové připojení, bronz, EPDM/FPM